2 thoughts on “galtzerdi suizida...”

  1. ¿terrazatik behera? gure Eugenio handiak "lehiotik behera" esaten zun...

    Oh!! beste handi bat!! Gure Mariasun! zenbatetan irakurri ote ditugun bere ipuinak: Elixabete lehoi domatzailea, kleta bizikleta, Partxela...

    Eta beste gizon hoi suta zuzenen!

  2. etxen terraza ezteunok geure burue lehiotik behera botako genuke, baño galtzerdi hau suertekoaa beak pentsatzen ezpadore.

    nik gaurko eune bezelakotan 9.terrazatik bera botako noke...baño...beste batzutan 8.zerua igo nahi baet... ezin.